Berghs loggaFtguni logga2
Sedan 2006 är Lesley Communications CEO Ulf Lesley kursansvarig på Berghs School of Communication för Marknadskommunikation Fördjupning (tidigare Integrerad Kommunikation). Det är en 3-dagars kurs med grupper på max 12 personer så att alla ska kunna delta aktivt med sina egna frågor och utmaningar och hinna dela erfarenheter. Du hittar mer information om kursen här.

På Företagsuniversitetet ger Ulf två kurser i internkommunikation: Baskurs och Strategisk internkommunikation. De ges 4 gånger per år, endast i små grupper, och går under 3 respektive 2 dagar. Mer info om dessa hittar du här och här. Ulf ger vidare kursen Strategisk kommunikation i en digital värld, mer info här.

utbildningUlf Lesley anlitas ofta av företag och organisationer för att ge företagsinterna utbildningar och föreläsningar. Dessa skräddarsys för att fokusera på specifika problem och utmaningar eller diskutera specifika frågor runt nya kommunikationskoncept. Ofta ingår både att utmana till nytänkande och ge inspiration till deltagarna.

Se Ulf’s inspirationsfrukost på Berghs om kommunikatörens förändrade roll här.

[quote]1000 Tack för två mycket givande dagar! Jag har redan hunnit införa förändringar i ledningens arbete.
Jessica Svensson, Communications Manager, Ikano Retail Centres[/quote]