Almedalen för Tieto

I år har vi fått förtroendet att projektleda Tietos satsning i Almedalen. Allt från seminarier och paneler runt digitalisering och jämställdhet, till innehållsarbete, produktion av filmer och social media. Mer på tieto.se/almedalen