Bring Sales Conference

För att fortsätta växa med lönsamhet samlade Bring Norden alla sina säljare med fokus på att stärka de gemensamma processerna. På agendan stod bl.a. att ta tillvara på de olika enheternas styrkor och specialistkunskaper för att möta kunderna som ett Bring, mer tid ute hos nya och befintliga kunder och fler nya affärer.

Lesley Communications stod för övergripande projektledning, innehållsarbete samt genomförande.

Exempel på producerad multimedia där Bring ville visa att det är medarbetarna som är företaget se här