Thinking R 400x267

Att träffas är fortfarande det mest effektiva sättet att få affärer. Det är inte bara vi som menar detta utan amerikanska marknadsförare (Content Marketing Institute research, se nedan). Som ett bra komplement till on-line och information fungerar event som en integrerad del i både content marketing strategin och relationsbyggandet.

Vi har arbetat med olika former av företagsevent i över 15 år. Från strategisk påverkan i Almedalen, över kundseminarier med affärsnytta för alla parter, till rena interna sälj- och medarbetarkick-offer. Vi tar både helhetsansvar för event samt går in och stöttar i specifika delar, framför allt fokuserat på det kommunikativa innehållet i eventen dvs vad som ska sägas och presenteras kopplat till organisationens mål och strategier. Det innebär att säkra den röda tråden i hela eventet och ta fram dramaturgin där interaktion med workshops, spel, omröstningar och tävlingar är naturliga delar för att öka engagemanget .

Under själva eventet är vi självklart på plats som innehållsproducent för att se till att all teknik fungerar samt att programmet tidsmässigt hålls och rätt personer är på scen vid rätt tidpunkt mm. Det normala kommersiella upplägget är fastpris, något vi själva uppskattade när vi satt och köpte in event.

Du hittar kundcase lite längre ner på hemsidan.

Event B2B

 

 

Läsa mer om event som B2B marknadsförarnas mest effektiva verktyg:

For the fourth year in a row, US B2B marketers overall have rated in-person events as the most effective tactic they use.